شمارش معکوس

 

کسی اینجاست؟

الا من با شمایم

آی... می پرسم کسی اینجاست؟

کسی اینجا پیام آورد؟

نگاهی؟ یا که لبخندی؟

فشار گرم دست دوست مانندی؟؟

...

و می بیند صدایی نیست

او را آشنایی نیست

حتی از نگاه مرده ای هم رد پایی نیست

 

  •  اخوان ثالث

 

+ ????? ??? ?? جمعه دهم خرداد 1387 18:58 ???? ساعت بي عقربه


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

در فصل هندوانه هوس انار کرده بودم!
ثانیه ها را بر عکس کوک کردم ..
تا مرا به رویای سرخ انار برسانند.
این نزدیکترین راه بود برای رسیدن به دانه هایش...
شاید تا زمستان بعد ...
همه انارها دانه می شدند!

....................................
نه کپی ، نه یادداشت، نه ذخیره، نه حتی نظر !

فقط بخوان و برو ....


صفحه نخست
ایمیل من

?? ?? ?????

sanye_shomaar@yahoo.com

با من بشمار

تیر 1388

خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386???? ??? ???? ?????