شمارش معکوس

 

کسی اینجاست؟

الا من با شمایم

آی... می پرسم کسی اینجاست؟

کسی اینجا پیام آورد؟

نگاهی؟ یا که لبخندی؟

فشار گرم دست دوست مانندی؟؟

...

و می بیند صدایی نیست

او را آشنایی نیست

حتی از نگاه مرده ای هم رد پایی نیست

 

  •  اخوان ثالث

 

+ ????? ??? ?? جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ 18:58 ???? ساعت بي عقربه


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

در فصل هندوانه هوس انار کرده بودم!
ثانیه ها را بر عکس کوک کردم ..
تا مرا به رویای سرخ انار برسانند.
این نزدیکترین راه بود برای رسیدن به دانه هایش...
شاید تا زمستان بعد ...
همه انارها دانه می شدند!

....................................
نه کپی ، نه یادداشت، نه ذخیره، نه حتی نظر !

فقط بخوان و برو ....


صفحه نخست
ایمیل من

?? ?? ?????

sanye_shomaar@yahoo.com

با من بشمار

تیر ۱۳۸۸

خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶???? ??? ???? ?????